ปี 2018 ป่าทั่วโลก ถูกทำลาย ประมาณ 120,000 ตร.กม. หรือมีขนาดเกือบเท่าพื้นที่ประเทศอังกฤษ

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/04/2562