20 เม.ย 62 จังหวัดห่าติ๋ญ เวียดนาม ร้อนที่สุดในประวัตศาสตร์ อุณหภูมิ 43.4 องศาเซลเซียส

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/04/2562