24 ม.ค. 62 พอร์ต ออกัสตา ออสเตรเลีย ร้อนที่สุดในรอบ 109 ปี อุณหภูมิ 49.5 องศาเซลเซียส

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/04/2562