อากาศร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียส 24 เม.ย. 62 เวลา 20.29 น. คนไทยสร้าสถิตใช้ไฟฟ้าใหม่ 30,120.2 เมกะวัตต์ ทุบสถิตเดิม 29,680.3 เมกะวัตต์ เมื่อ 20 เม.ย. 62 เวลา 21.35 น.

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/04/2562