ไทย ร้อนทะลุ 40 องศาเซลเซียส กระตุ้นยอดขายแอร์ ปี 62 พุ่งสูง 12-15%

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/04/2562