ปี 2018 อากาศร้อนคนทั่วโลกทำงานได้ลดลง 153 พันล้านชั่วโมง ลดลงกว่าปี 2,000 ถึง 3 เท่า

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/04/2562