ปี 1998 - 2017 ทั่วโลกมี "ผู้เสียชีวิต" เศรษฐกิจกว่า 5.26 แสนคน "พัง" คิดเป็นเม็ดเงิน ถึง 3.47 ล้านล้านดอลลาร์

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/04/2562