20 เม.ย. 62 เวลา 21.35 น. ไทย ใช้ไฟฟ้า สูงสุดในประวัติศาสตร์ 29,680.3 เมกะวัตต์ สูงกว่าสถิติเดิม เมื่อ 11 พ.ค. 59 เวลา 22.28 น. 29,618.8 เมกะวัตต์

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/04/2562