อากาศร้อน ชาวอินเดีย ติดแอร์ เพิ่มขึ้น 10% ต่อปี ดาดว่า ปี 2050 "อินเดีย" จะมีแอร์จาก 30 ล้านเครื่อง เป็น 1,000 ล้านเครื่อง

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/04/2562