18 เมษายน 2562 อ.เถิน จ.ลำปาง "ร้อน" เป็นอันดับ 2 ของโลก 43.4 c

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/04/2562