หลังสิ้นสุด เทศกาลสงกรานต์ พบว่า เฉลี่ยมีผู้พิการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของจำนวนผู้บาดเจ็บ มากกว่า 300 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/04/2562