สถิติ 3 ปี ย้อนหลัง ผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 จำนวน 418 ราย ปี 2560 จำนวน 390 ราย ปี 2559 จำนวน 442 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/04/2562