ไทย จำนวน ส.ว. 250 คน อันดับ 6 จาก 88 ประเทศ

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/04/2562