หมู่เกาะโคโคส (ดินแดนภายใต้การปกครองของออสเตรเลีย) ส.ส. น้อยที่สุดในโลก 7 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/04/2562