เลือกตั้งอินเดีย ณ วันที่ 11 เม.ย. -19 พ.ค. 2562 พรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเกือบ 2,000 พรรค

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/04/2562