เลือกตั้งอินเดีย ณ วันที่ 11 เม.ย. - 19 พ.ค. 2562 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดในโลก 815 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/04/2562