การเลือกตั้ง 3 มี.ค. 62 ชาวเอสโตเนีย(ประเทศในยุโรปตะวันตก)ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ 247,232 คะแนน จากทั้งหมด 561,131 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/03/2562