6 สัญญาณ "ส่อเค้า" โกงเลือกตั้งถอดบทเรียนจาก "เเอฟริกา" 1.จำนวนผู้ใช้สิทธิมากเกินไป 2.จำนวนผู้ใช้สิทธิมากกว่าบัตรเลือกตั้ง 3.จำนวนผู้ใช้สิทธิมากใบบางพื้นที่ 4. ผลคะแนนที่ไม่ตรงกัน 5. มีบัตรจำนวนมาก 6.ประกาศผลล่าช้า

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/03/2562