ตลอดระยะ 18 ปี นักบินอวกาศ เลือกตั้งล่วงหน้า อย่างน้อยปีละ 1 คน วิธีการเลือกตั้งลงคะแนนผ่านบัตรเลือกตั้งที่ถูกแนบมาทางอีเมล และนำบัตรมานับรวมกันในวันเลือกตั้ง

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/03/2562