คืนหมาหอน(คืนวันที่ 23 มี.ค. 62 ถึงเช้าวันที่ 24 มี.ค. 62) พบการกระทำความผิดซื้อสิทธ์ขายเสียง 54 คดี

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/03/2562