ไอร์แลนด์เหนือ(Northern Ireland) "ไม่มี" รัฐบาลปกครองประเทศยาวนานที่สุด 799 วัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/03/2562