เลือกตั้ง ปี 2500(ครั้งที่ 9 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม) ใช้เวลาในการนับคะแนน ยาวนานที่สุด ถึง 7 วัน 7 คืน

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/03/2562