ข้อควรรู้เกี่ยวกับเลือกตั้ง ปี 2562 1)อย่าลืมเช็คว่าอยู่ในเขตใด 2)ขยายเวลาเป็น 8.00-17.00 น. 3)จำนวนบัตรเลือกตั้งใบเดียวใช้กา ส.ส. เขต 4)จำเบอรืให้แม่น พรรคเดียวกัน ต่างเขตต่างเบอร์

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/03/2562