กทม.ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 810,306 คน คิดเป็น 87.22 เขตที่มีเปอร์เซอนร์ผู้ออกมาใช้สิทธิ์ฯ มากที่สุด 1.บางกอกใหญ่ ร้อยละ 92.70 (ลงทะเบียน 6,053 คน ใช้สิทธิ 5,611คน) 2. สัมพันธวงศ์ ร้อยละ 91.86 (ลงทะเบียน 3,194 คน ใช้สิทธิ 2,933 คน) 3.พญาไทย ร้อยละ91.62 (ลงทะเบียน 11,175 คน ใช้สิทธิ 10,238 คน)

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/03/2562