ปี 2018 เเอฟริกากลาง การมีส่วนร่วมทางการเมือง "อ่อนแอ" ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 1.11 จาก 10 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/03/2562