ปี 2018 "เกาหลีเหนือ" กระบวนการเลือกตั้ง "อ่อนแอ" ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 1.08 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/03/2562