ปี 2018 ไทย กระบวนการเลือกตั้ง "เข้มเเข็ง" อันดับ 106 จาก 167 ประเทศ ค่าดัชนี 4.63 จาก 10 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/03/2562