ปี 2018 นอร์เวย์ กระบวนการเลือกตั้ง "เข้มแข็ง" ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 9.87 จากคะแนนเต็ม 10

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/03/2562