10 มี.ค. 2562 ชาวเกาหลีเหนือ สภาประชาชนสูงสุดอย่างถล่มทลาย ร้อยละ 99.99

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/03/2562