เปรียบเทียบสัดส่วน ช:ญ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์ (ส่งผู้สมัครฯ 150 คน) ชาย 124 คน (83%) หญิง 26 คน (17%) พรรคเพื่อไทย (ส่งผู้สมัครฯ 97 คน) ชาย 81 คน (83.5%) หญิง 266 คน (16.5%)

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/03/2562