เลือกตั้ง 2562 นักการเมืองหญิง มีเพียง 7 คน ถูกเสนอชื่อเป็นเเคนดิเดตนายกฯ 1.คุณหญิสุดารัตน์ เกตุราพันธุ์ จากเพื่อไทย 2. น.ส. กัญจนา ศิลปะอาชา จากชาติไทยพัฒนา 3. น.ส. ณหทัย ทิวไผ่งาม จากประชาชาติ 4. นางนลินี ทวีสิน จากเพื่อธรรม 5. น.ส. ภคอร จันทรคณา จากไทยศรีวิไลย์ 6. น.ส กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ จากภาคีเครือข่ายไทย 7. นางนันทนา สงฆ์ประชา จากประชาภิวัฒน์

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/03/2562