ชวน หลีกภัย นักการเมืองที่ยังเล่นการเมืองซึ่งเป็น ส.ส. นานที่สุดของไทย รวมทั้งสิ้น 15 สมัย

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/03/2562