บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ เป็น ส.ส. ทุกสมัยติดต่อกันมากที่สุดของไทย 16 สมัย สมัยเเรก เลือกตั้ง ครั้งที่ 2 เมื่อ 7 พ.ย. 2480 สมัยที่ 16 เลือกตั้ง ครั้งที่ 19 เมื่อ 13 ก.ย. 2535 และครั้งที่ 5 และ 6 เป็นการเลือกตั้งตั้งเพิ่มเติมตามจำนวนพลเมือง

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/03/2562