เลือกตั้ง ปี 2562 พรรคการเมืองไทยที่มีสมาชิกมากที่สุด ณ วันนี้ พรรคประชาธิปัตย์ 129,392 คน พรรคไทรักธรรม 49,721 คน และ พรรคอนาคตใหม่ 43,201 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/03/2562