เลือกตั้ง 2562 ผู้สมัคร ส.ส. อายุมากที่สุด นายเยาว์ บุญสุยา ผู้สมัคร เขต 2 จังหวัดสุรินทร์ พรรคประชาธรรมไทย 91 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/03/2562