เลือกตั้ง 2562 มี 4 พรรค ส่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อครบ 150 เขต แต่มีเพียง "ประชาธิปัตย์" ที่ กกต. รับรองรายชื่อครบ

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/03/2562