วันที่ 16-22 ก.พ. 2562 มีผู้สมัคร ส.ส. ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการตัดสิทธิผู้สมัครฯ รวม 313 เรื่อง

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/02/2562