เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปจำนวนพรรคการเมือง ส่งผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อมากที่สุด

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/02/2562