เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปจำนวนผู้สมัคร ส.ส รวมทั้งสิ้น 14,098 คน เขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัคร ส.ส. มากที่สุด 44 คน เขต 9 จังหวัดขอนแก่น เขต 10 จังหวัดขอนแก่น 43 คน เขต 6 จังอุดรธานี 42 คน เขต 1 จังหวัดขอนแก่น เขต 2 จังหวัดขอนแก่น เขต 4 จังหวัดขอนแก่น เขต 2 จังหวัดนครศรีฯ 41 คน เขต 8 จังหวัดขอนแก่น เขต 1 จังหวัดนครราชสีมา เขต 1 จังหวัดมหาสารคาม

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/02/2562