เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปยอดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ทะลุ 2.6 ล้านคน 5 จังหวัดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด (1) กรุงเทพ 928,541 คน (2) ชลบุรี 221,575 คน (3).สมุทรปราการ 164,575 คน (4) ปทุมธานี 134,783 คน (5) นนนทบุรี 97,321 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/02/2562