เลือกตั้ง 2562 คนไทย... ขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร 1.12 แสนคน จาก 67 ประเทศทั้วโลก

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/02/2562