นายกฯ ไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 29 คน พลเรือน 16 คน และมียศทางทหาร 13 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/02/2562