การรับรองของ กกต. ในการเลือกตั้ง 62 กรณี แคนดิเดตนายกฯ รับรอง 68 คน และ ไม่รับรอง 2 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/02/2562