การรับรองของ กกต. ในการเลือกตั้ง 62 กรณีผู้สมัครฯ แบบบัญชีราชชื่อ รับรอง 2,810 คน และไม่รับรอง 107 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/02/2562