เลือกตั้ง 2554 ป้ายหาเสียพรรคการเมืองถูกทำลาย มากกว่า 1,527 ป้าย

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/02/2562