เลือกตั้ง 62 ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ มีจำนวน 2,718 คน จาก 72 พรรค

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/02/2562