เลือกตั้ง 2562 จำนวนผู้สมัคร ส.ส. (แบบแบ่งเขต) "สูง" ที่สุดในประวัติศาสตร์ 11,128 คน จาก 80 พรรค

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/02/2562