พรรคการเมืองไทย เพียง 1 จาก 104 พรรค มีกรรมการบริหารพรรค เป็น "ผู้หญิง" ทั้งหมด คือ พรรคเงินเดือนประชาชน

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/02/2562