เทศกาลตรุษจีน ปี 2559 - 2561 กรุงเทพฯ เกิดเหตุไฟไหม้ จำนวน 28 ครั้ง เพราะ การจุดธูป พลุและเฝากระดาษ

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/02/2562