ธุรกิจ "รายได้พุ่ง" เพราะ การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 ได้แก่ 1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์และโฆษณา 12,663 ล้านบาท 2. ค้าส่ง ค้าปลีก สินค้า 10,264 ล้านบาท 3. ผลิตกระดาษ 5,200 ล้านบาท

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
03/02/2562